สำนักปลัดเทศบาล


นางสาวธนิกา สาหร่าย

หัวหน้าสำนักปลัด

นายวรวิทย์ จันทร์เพ็ญ

นักทรัพยากรบุคคล


นางสาววชิราภรณ์ บุญเจือ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวรัชนีวรรณ ขำคง

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

จ.ส.อ.ทศพร บุญญานิติพงษ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นายชัชชัย ฉายอรุณ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางชนากานต์ แก้วพิทักษ์

นักพัฒนาชุมชน

นางสาววิภา ลำเภา

นักวิชาการศึกษา

นางณิภาภรณ์ คงเขียว

ครู

-ว่าง-

ครูผู้ช่วย

นางสุกัญญา แดงจันทร์

นักการ

นางดารณี ปานปน

ภารโรง

นายภักดิ์พงษ์ พลายมี

พนักงานขับรถดับเพลิง

นางสาวณภัทร ถิรศาสตร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาวจรรยา นาคทั่ง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุภาวดี ผุยหนองโพธิ์

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวขวัญหทัย ลาศรี

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวแพรวเพชร ธรรมา

คนงานทั่วไป


นายกิตติพันธุ์ สิทธิอัญลืชา

คนงานทั่วไป

นายธีรวัฒน์ แดงจันทร์

พนักงานดับเพลิง

นายฐิติพงศ์ จุ่นอยู่

พนักงานดับเพลิง

นายมนตรี ขาวเกียรติ

พนักงานดับเพลิง

นายอนุวัฒน์ ช่วงน่วม

พนักงานดับเพลิง

นายอัครชัย ปั้นหยา

พนักงานดับเพลิง


นายณัฐพงษ์ ลำเภา

พนักงานดับเพลิง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

261211
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
209
274
2362
255669
9770
12875
261211

Your IP: 162.158.162.90
2022-01-29 17:13