สำนักปลัด

 • นางสาวธนิกา สาหร่าย

  นางสาวธนิกา สาหร่าย

  หัวหน้าสำนักปลัด

  • นายวรวิทย์ จันทร์เพ็ญ

   นายวรวิทย์ จันทร์เพ็ญ

   นักทรัพยาการบุคคล
  • นางสาววชิราภรณ์ บุญเจือ

   นางสาววชิราภรณ์ บุญเจือ

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • นางสาวรัชนีวรรณ ขำคง

   นางสาวรัชนีวรรณ ขำคง

   นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
  • นายทศพร บุญญานิติพงษ์

   นายทศพร บุญญานิติพงษ์

   เจ้าพนักงานธุรการ
  • นายชัชชัย ฉายอรุณ

   นายชัชชัย ฉายอรุณ

   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • นางชนากานต์ แก้วพิทักษ์

   นางชนากานต์ แก้วพิทักษ์

   นักพัฒนาชุมชน
  • นางสาววิภา ลำเภา

   นางสาววิภา ลำเภา

   นักวิชาการศึกษา
  • นางณิภาภรณ์ คงเขียว

   นางณิภาภรณ์ คงเขียว

   ครู
  • ว่าง

   ว่าง

   ผู้ช่วยครู
  • นางสุกัญญา แดงจันทร์

   นางสุกัญญา แดงจันทร์

   นักการ
  • นางดารณี ปานปน

   นางดารณี ปานปน

   ภารโรง
  • นายภักดิ์พงษ์ พลายมี

   นายภักดิ์พงษ์ พลายมี

   พนักงานขับรถดับเพลิง
  • นางสาวณภัทร ถิรศาสตร์

   นางสาวณภัทร ถิรศาสตร์

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
  • นางสาวจรรยา นาคทั่ง

   นางสาวจรรยา นาคทั่ง

   ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
  • นางสาวบุหลัน สมรภูมิ

   นางสาวบุหลัน สมรภูมิ

   ผู้ดูแลเด็ก
  • นางสาวขวัญหทัย ลาศรี

   นางสาวขวัญหทัย ลาศรี

   ผู้ดูแลเด็ก
  • นางสาวชลณิดา วันเพ็ญ

   นางสาวชลณิดา วันเพ็ญ

   คนงาน
  • นายโชคชัย ห้วยกรุด

   นายโชคชัย ห้วยกรุด

   คนงาน
  • นายธีรวัฒน์ แดงจันทร์

   นายธีรวัฒน์ แดงจันทร์

   พนักงานดับเพลิง
  • นายฐิติพงศ์ จุ่นอยู่

   นายฐิติพงศ์ จุ่นอยู่

   พนักงานดับเพลิง
  • นายมนตรี ขาวเกีรยติ

   นายมนตรี ขาวเกีรยติ

   พนักงานดับเพลิง
  • นายอนุวัฒน์ ช่วงน่วม

   นายอนุวัฒน์ ช่วงน่วม

   พนักงานดับเพลิง
  • นายอัครชัย ปั้นหยา

   นายอัครชัย ปั้นหยา

   พนักงานดับเพลิง
  • นายณัฐพงษ์ ลำเภา

   นายณัฐพงษ์ ลำเภา

   พนักงานดับเพลิง
  • นายการชนะ สิงห์โตงาม

   นายการชนะ สิงห์โตงาม

   พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ
  • นายสมบัติ พรมสวัสดิ์

   นายสมบัติ พรมสวัสดิ์

   คนงานประจำรถขยะ
  • นายวันชัย ยงสุวัฒนะ

   นายวันชัย ยงสุวัฒนะ

   คนงานประจำรถขยะ
  • นายทวน พ่วงเสม

   นายทวน พ่วงเสม

   คนงานประจำรถขยะ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

533984
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
130
513
130
530662
11812
16542
533984

Your IP: 172.70.143.19
2023-05-28 06:01