รุ่นที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2565

ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าไม้ยาวหมู่ที่ 6 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

รุ่นที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2565

ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าไม้ยาวหมู่ที่ 6 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

 

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและประชาชนในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปี 2565

วันที่ 16 สิงหาคม 2566

ณ ห้องประชุมคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

โครงการสร้างความรอบรู้ 3 อ 2 ส ลดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2565

รุ่นที่ 1 วันที่ 21 สิงหาคม 2565

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (เต้นแอโรบิค)

โครงการเสริมสร้างความรู้ในการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย

วันที่ 11 สิงหาคม 2565

โครงการเสริมสร้างความรู้ในการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 11 สิงหาคม 2565

โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการรวมพลังรวมใจ พิชิตภัยไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565

โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการอาหาร ประจำปี 2565

(อาหารสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ)

 

โครงการจัดตั้งศูนย์แยกกักในชุมชน (Community lsolation) และการแยกกักตัวที่บ้าน (Home lsolation)

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2565 (การจัดการขยะอินทรีย์และขยะรีไซเคิล)

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน)

โครงการส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพ/จุลินทรีย์ เพื่อบำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและประชาชน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

594221
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
134
468
2917
588652
13294
19167
594221

Your IP: 162.158.163.136
2023-09-30 02:40