ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลและนายกเทศมนตรีของจังหวัดกาญจนบุรีประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลด่านมะขามเตี้ยประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย


ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย
เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ยและนายกเทศมนตรีตำบลด่านมะขามเตี้ย


ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย
เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ยและนายกเทศมนตรีตำบลด่านมะขามเตี้ย (ฉบับที่ 2)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page