กองช่าง


นายทรงธรรม พิศุทธางกูร

ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวตุ๊กตา คำจันทร์

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายศักดา จันทวงษ์

นายช่างโยธา

นางสาวมนิดา นาคทั่ง

เจ้าพนักงานสุขาภิบาล

นายกษิดิศ สิริแสงกาญจน์

นายช่างไฟฟ้า

นางสาวกนิษฐา บุญยงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสมบัติ พรมสวัสดิ์

คนงานประจำรถขยะ

นายอนุสรณ์ อรุณศิริ

คนงานประจำรถขยะ

นายณัฐพงษ์ ลำเภา

คนงานประจำรถขยะ

นายทวน พ่วงเสม

คนงานประจำรถขยะ

นายการชนะ สิงห์โตงาม

คนสวน

นายสุวิน ป้อมหิน

คนสวน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page