สภาเทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย


นายเสน่ห์ ขำคง

ประธานสภาเทศบาล


นายธวิท ปั้นหยา

รองประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายสมนึก เขียนเสมอ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมบุญ ลำเภา

สมาชิกสภาเทศบาล

นายพิทักษ์ ราศรี

สมาชิกสภาเทศบาล

นายบุรินทร์ ปานปน

สมาชิกสภาเทศบาล

นายไพศาล ธีรภัทรลดา

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายณัฐพงศ์ ปั้นหยา

สมาชิกสภาเทศบาล

นางสาวชญาดา อาจสาลี

สมาชิกสภาเทศบาล

นายจอมทอง บุญก่อสร้าง

สมาชิกสภาเทศบาล

นายประนอมชัย ปานปน

สมาชิกสภาเทศบาล

นายยงยุทธ ป้อมหิน

สมาชิกสภาเทศบาล

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page