กองช่าง


นายณัท ธนสุขสมบูรณ์

ผู้อำนวยการกองช่าง


-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายศักดา จันทวงษ์

นายช่างโยธา

นางสาวมนิดา นาคทั่ง

เจ้าพนักงานสุขาภิบาล

นายกษิดิศ สิริแสงกาญจน์

นายช่างไฟฟ้า

นางสาวกนิษฐา บุญยงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสมบัติ พรมสวัสดิ์

คนงานประจำรถขยะ


นายวันชัย ยงสุวัฒนะ

คนงานประจำรถขยะ


นายสุรินทร์ พ่วงเสม

คนงานประจำรถขยะ

นายทวน พ่วงเสม

คนงานประจำรถขยะ

นายการชนะ สิงห์โตงาม

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

นายสุวิน ป้อมหิน

คนสวน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page