คณะผู้บริหาร


ดาบตำรวจ ดร.สันติ จันทร์เพ็ญ

นายกเทศมนตรี


นายณราวุฒิ ลำเภาธีรภัทร

รองนายกเทศมนตรี


นายชิต นาคทั่ง

รองนายกเทศมนตรี


นางสาวนารีรัตน์ ณรงค์วงศ์วัฒนา

เลขานุการนายกเทศมนตรี


.............ว่าง...............

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page