เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกและประชาชนผู้มารับบริการในเขตพื้นที่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 24.00 น. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page